РБ „Хр. Смирненски

РБ „Хр. Смирненски” е най- големия културно-информационен център в региона. Притежава необходимия капацитет за да организира и проведе всички дейности по проекта.

Опит в изпълнението на проекти или дейности, сходни с планираните в проекта :

 

Проект/дейност:

„Направи зелен@ твоята библиотека”

Описание на проекта:

РБ „Хр. Смирненски” се включи в инициативата на ББИА „Направи зелен@ твоята библиотека”. Съвместно с ОУ „Хр. Смирненски” проведе обучения на второкласници с презентации на тема „Правила за опазване на околната среда”.

 

Проект/дейност:

 „Капачки в действие”

Описание на проекта:

Библиотеката се присъедини към кампанията на фондация „Идея в действие”. Тази дейност логически последва първата- как разделно да събират отпадъците, децата приложиха на практика, като увлякоха и родителите си. Благодарение на разяснителната и рекламна дейност на библиотеката, през месец септември 2015 предадохме   над 100 кг. пласмасови капачки, средствата от които отидоха за благотворителност.

 

Проект/дейност:

 „Подай ръка, помогни в беда”

Описание на проекта:

През 2016 г. се включихме в кампанията  „Подай ръка,помогни в беда”- насочена към недоносените бебета и закупуване на техника за отделението по неонатология в МБАЛ – Хасково. Регионалната библиотека съвместно с НЧ „П.К.Яворов – 1982”  предадохме 200 кг капачки за благородната кауза. В залата за обслужване на деца в Детския отдел има специално отделено за целта място, където малките читатели продължават да събират пласмасови капачки.