Дейности по проекта

1. Отбелязване международния ден на лешоядите (5 септември) с презентация в двете библиотеки и поставяне на банер и материали за визуализация.

Запознаване на децата с живота на лешоядите и тяхната функция в природата, правейки паралел с човешкото общество и показвайки устойчивото функциониране на природните процеси.

2. Посещение на деца от Хасково и Маджарово в Природозащитния център в Маджарово за наблюдение и запознаване с лешоядите и други редки птици.

На място участниците ще бъдат запознати с дейността на центъра, местообитанията на лешоядите, техните навици и начин на живот

3. Конкурс за рисунка/фотография „Чистачите в природата и при хората“.

Сред децата от основната целева група ще се организира конкурс за рисунки/фотографии, посветени на лешоядите и въздействието на човешката дейност върху тях.

4. Тематична изложба от книги, посветени на екологията, рисунки и фотографии от конкурса.
Специално място в изложбите ще бъде отделено на творбите от конкурса за рисунка/фотография „Чистачите в природата и при хората

5.Изработване интернет страница и профил във Фейсбук на проекта

Ще бъде публикувана информация за всички събития по проекта, материалите и снимки от обученията и посещението на място. Ще бъде създадена и галерия, включваща творбите, участвали в конкурса за детска рисунка/фотография.