Проект

Проектът  „Кой чисти в природата“  се реализира с подкрепата на Фондация „Глобални библиотеки – България”в Конкурс за проекти – 2016 „Библиотеката – активен участник в обществения живот” по договор РД11-00-115/24.06.2016 между Министерство на културата и ФГББ

Водеща организация:

Регионална библиотека „Христо Смирненски”, Хасково

Партньори:

Сдружение „Алианс за регионално сътрудничество и развитие”,

ОУ „Христо Смирненски“ – Хасково

Библиотека при Народно читалище „Н.Й.Вапцаров 1961” гр.Маджарово