ОУ „Хр. Смирненски

ОУ „Христо Смирненски” развива богата  и разнообразна клубна дейност. Клуб „Земляните“ е клуб с традиции. Функционира от началото на учебната 2010/2011 година и работи активно като част от извънкласните дейности на училището.

Опит в изпълнението на проекти или дейности, сходни с планираните в проекта :

 

Проект/дейност:

SPARE

Описание на проекта:

ОУ „Хр. Смирненски“ участва в – образователен проект SPARE за устойчива енергия, климат и околна средана  на Екологично сдружение „За Земята“ и FoEN, чрез лични и екипни проекти на тема „Да съхраним климата- да започнем с прости енергийни решения”:

 

Проект/дейност:

”Когато станем 100 000 ще посадим гора”.

Описание на проекта:

Клуб „Земляните” участва в играта с награди „100 на 100 добро“ на Фондация „77“, която е част от  инициативата „Когато станем 100 000 ще посадим гора“, имаща за цел засаждане на 1 100 000 нови дървета за България.

 

Проект/дейност:

Европейска седмица за намаляване на отпадъците – ЕСНО 2015

Описание на проекта:

За участието си в инициативата на РИОСВ за изработване на предмети за бита от пласмасови отпадъци, първокласниците от училището получиха грамота