АРСР

Сдружение „Алианс за регионално сътрудничество и развитие”

Сдружение „Алианс за регионално сътрудничество и развитие” е учредено и изпълнява дейност от 2003 година. Организацията притежава доказан административен капацитет в изготвянето, управлението и изпълнението на финансирани от външни донори проекти.

Опит в изпълнението на проекти или дейности, сходни с планираните в проекта :

 

Проект/дейност:

“Зелени в действие”

Източник на финансиране: Програма за подкрепа на неправителствените организации в България по финансовия механизъм на ЕИП 2009-2014

Бюджет: 40300 EUR

 

Проект/дейност:

„Свързани в единството на цялото“

Източник на финансиране: Програма „Мтел ЕКО Грант

Бюджет: 16 000 лв.,