Пресконференция по проект „Кой Чисти в природата”

На 21 април от 14.00 часа, в Детския отдел на  Регионална библиотека „Хр. Смирненски” се проведе пресконференция по проект „Кой Чисти в природата” в рамките на конкурс „Библиотеката – активен участник в обществения живот ” , с финансовата подкрепа на Фондация „Глобални библиотеки – България“, Договор № МК-ДБФ-22/15.09.2016 г.

Проект „Кой чисти в природата?“

се реализира с подкрепата на Фондация „Глобални библиотеки – България” в Конкурс за проекти – 2016 „Библиотеката – активен участник в обществения живот” .

Партньори:

Регионална библиотека „Христо Смирненски”, Хасково

Партньори:

Сдружение „Алианс за регионално сътрудничество и развитие”,

ОУ „Христо Смирненски“ – Хасково

Библиотека при Народно читалище „Н.Й.Вапцаров 1961” гр.Маджарово

Време на проекта: 15. 09. 2016 г.- 30. 04. 2017 г.

Размер на безвъзмездното финансиране: 3050 лв. , 20% задължително съфинансиране, –  610 лв. Общо планирани разходи 3660 лв.

Цел на проекта: Утвърждаване ролята и мястото на РБ „Хр. Смирненски“ като активен участник в културния и обществен живот на Хасково и региона.
Специфични цели:

1. Изграждане у младите хора на устойчива екологична култура, отговаряща на един нов вид гражданство – европейското.
2. Възпитаване на отговорно поведение към природата, процесите и явленията в нея, ангажираност към проблемите на опазване на околната среда и готовност и инициативност за включване и провеждане на различни екоакции.