Посещение на Природозащитен център „Източни Родопи“ гр. Маджарово

Проект „Кой чисти в природата” ,  с финансовата  подкрепата на Фондация Глобални библиотеки България в рамките на конкурс Библиотеката – активен участник в обществения живот в изпълнение на договор РД11-00-115/24.06. 2016 г. с Министерство на културата.

 

Регионална библиотека „Хр. Смирненски в партньорство с АРСР, ОУ „ Хр. Смирненски” и НЧ „Н.Й.Вапцаров” организира

Посещение на Природозащитен център „Източни Родопи“ гр. Маджарово

 

На 22 октомври ученици от ОУ „Хр. Смирненски“, гр. Хасково, СОУ ”Д. Маджаров”, гр.Маджарово и Клуб по фотография при Младежки център, Хасково посетиха Природозащитен център „Източни Родопи“. Участниците се запознаха с дейността на центъра, със защитените растителни и животински видове в района, начина на живот на лешояди, соколи , орли и др. птици. Наблюдаваха местообитанията  и поведението на  чистачите на природата- лешоядите. При природоопознавателния тур из гората, децата почистиха района от отпадъци, оставени от човека.

Обявен бе конкурс за рисунка/фотография на тема „Чистачите в природата и при хората”.

Посещението е организирано от Регионална библиотека „Хр. Смирненски“ , Хасково Сдружение „Алианс за регионално сътрудничество и развитие”, ОУ „Христо Смирненски“ – Хасково, Библиотека при Народно читалище „Н.Й.Вапцаров 1961” гр.Маджарово, партньори по проект „Кой чисти в природата“.

Проектът се реализира с подкрепата на Фондация „Глобални библиотеки – България” в рамките на конкурс „Библиотеката – активен участник в обществения живот” в изпълнение на договор РД11-00-115/24.06. 2016 г. с Министерство на културата.