Обучение на деца от втори и шести клас на ОУ „Хр. Смирненски”, гр. Хасково и СУ „Д. Маджаров”, гр. Маджарово

На 30 ноември и 1 декември се проведе обучение на деца от втори и шести клас на ОУ „Хр. Смирненски”, гр. Хасково и СУ „Д. Маджаров”, гр. Маджарово на тема „Редки и защитени растителни и животински видове в хасковски регион” с лектори Стойчо Стойчев и Николай Терзиев. Обучението е част от проекта „Кой чисти в природата“, който се реализира с подкрепата на Фондация „Глобални библиотеки – България” в рамките на конкурс „Библиотеката – активен участник в обществения живот” в изпълнение на договор РД11-00-115/24.06. 2016 г. с Министерство на културата.

Обучение РБ „Хр. Смирненски”, гр. Хасково

Обучение СУ „Д. Маджаров”, гр. Маджарово