Изложба по проект “Кой чисти в природата?”

Изложба по проект “Кой чисти в природата?”

      Проектът се реализира с подкрепата на Фондация „Глобални библиотеки – България” в рамките на конкурс „Библиотеката активен участник в обществения живот”. Партньори по проекта са: Регионална библиотека “Хр. Смирненски“, „Алианс на регионално сътрудничество и развитие”, Клуб „Земляни“ при СУ „Хр.Смирненски“ , Хасково и библиотеката при НЧ „Н. Й. Вапцаров -1961“ гр. Маджарово.

Изложбата включва рисунки и фотографии от обявения по програмата конкурс и тематично свързани книги от фонда на библиотеката, даващи богата информация за защитени природни обекти , растителни и животински видове в България , биоразнообразието в Източните Родопи и др.

В конкурса взеха участие 37 ученици, от които 21 от Хасково,7 от Маджарово, и 9 от София. Творбите са общо 57,съответно 31 рисунки и 26 фотографии. Всички са публикувани на специално изготвена секция за проекта, част от сайта на библиотеката и във фейсбук страницата.

 

 

 

 

Изложба по проект “Кой чисти в природата?”

Бяха раздадени много награди :