Библиотеката в Хасково запознава деца с дивото

Хасково, Златка Михайлова

Регионалната библиотека „Хр. Смирненски“ в Хасково започва дейности за запознаване на децата с тайните на дивата природа  в родния край.  Партньори са хасковското  училище „ Хр. Смирненски“, сдружение „Алианс за регионално сътрудничество и развитие“ и библиотеката  в град Маджарово.

Две групи  деца от Хасково и Маджарово ще научат повече за защитените животински видове в Източните Родопи. Акцентът е върху едни от най-бързо изчезващите птици на планетата – лешоядите. Младите природолюбители ще създадат сайт, в който ще публикуват данни за  величествените птици и  екологичната им  роля за останалия жив свят.

В района на Природозащитния  център в Маджарово учениците ще наблюдават и фотографират полета на лешояди и ще уредят изложба. Те ще опознаят Маджарово като е едно от най-важните места в страната за опазването на грабливите птици и специално за световно застрашения египетски лешояд. До края на април  следващата година децата  ще съставят и тиражират  илюстрована книжка за света на  рядко срещаните птици.

Идеята на библиотеката е финансирана  в рамките на  конкурса „ Библиотеката – активен участник в обществения живот“, организиран от Фондация „Глобални библиотеки – България“.

Източник: http://divoto.bg/