Цели на проектаИзграждане у младите хора на устойчива екологична култура, отговаряща на един нов вид гражданство – европейското.

Възпитаване на отговорно поведение към природата, процесите и явленията в нея, ангажираност към проблемите на опазване на околната среда и готовност и инициативност за включване и провеждане на различни екоакции.